Forholdet mellom antall atomer karbon (C), nitrogen (N) og fosfor (P) i marint fytoplankton. Den amerikanske oseanografen Alfred C Redfield fant i 1934 at det var et relativt konstant forhold mellom antall mol av disse grunnstoffene i biomassen til fytoplankton i verdenshavene, Redfield-forholdet C:N:P = 106:16:1, selv om det i havvannet er varierende konsentrasjoner av disse grunnstoffene. Støkiometrien (gr. stoichein - grunnstoff; metron - måling), det kvantitativt forhold mellom grunnstoffene i biomassen , er konstant fordi grunnstoffene inngår i relativt faste forholdstall i protein og nukleinsyrer. Organismene opprettholder en indre likevekt, homeostase, ved å regulere opptaket av mineralnæring avhengig av cellenes fysiologiske behov. Redfield-forholdet er utvidet til også å omfatte andre grunnstoffer som svovel (S), zink (Zn), kobber (Cu) og jern (Fe). Terrestre planter har evne til å akkumulere grunnstoffer i større konsentrasjoner enn det fysiologiske behovet, men hvis planter vokser i områder hvor alle grunnstoffene samtidig er i begrensende mengder (jfr. Liebigs minimumslov) kan man i unge urtaktige planter finne et tilnærmet Redfield-forhold i biomassen .