Recherchebreen, isbre som ender i Recherchefjorden på Svalbard. Dekker et areal på 146 km2 og er 25 km lang. Breen har hatt surge (fremstøt) rundt 1838 og rundt 1945.