Raymond Roussel, fransk forfatter; skapte bevisst et bilde av seg selv som eksentrisk dandy. Hans særegne forfatterskap ble lite påaktet i samtiden, men har hatt stor betydning for senere fransk litteratur som surrealismen, nyromanen og forfattergruppen OULIPO. I 1989 oppdaget man en lang rekke ukjente manuskripter, et funn som har gitt et vesentlig mer nyansert bilde av forfatterskapet. Et gjennomgående trekk hos Roussel er at forholdet mellom ordene innbyrdes ofte er viktigere enn forholdet mellom språket og det språket betegner. Temaene i prosaverkene kan nærme seg science fiction, ikke minst har detaljerte beskrivelser av innviklede mekaniske konstruksjoner en viktig plass. Atmosfæren er ofte uhyggelig og makaber. Blant hans mest kjente prosaverker er Impressions d'Afrique (1910) og Locus Solus (1914). Tekstene i La Vue (1904) er detaljerte beskrivelser av konkrete ting i den yte verden som ikke tolkes eller gis betydning; også disse foregriper viktige tendenser i fransk litteratur etter 1950. Roussels teaterstykker har en annen grunnstemning enn hans verker for øvrig, handlingen er ofte burlesk og utgangen lykkelig: L'Étoile au front (1924) og La Poussière de soleil (1927). Den posthume Comment j'ai ecrit certains de mes livres (1935) har stor teoretisk interesse.