Ravn Høngsson, islandsk lovsigemann, sønn av landnåmsmannen Ketil Høng Torkelsson. Ble valgt til lovsigemann da Alltinget ble opprettet 930.