Ravi, elv i India og Pakistan, en av Punjabs «fem floder», kommer fra den indiske del av Himalaya, nær 4000 moh., renner først mot vestnordvest forbi Chamba, deretter sørvest til grensen mot Pakistan. Elven følger grensen ca. 80 km før den renner gjennom Punjab (Pakistan), forbi Lahore og munner ut i Chenab, 765 km lang.