Ravenna var opprinnelig en laguneby, anlagt av etruskerne og kom under romerne på 100-tallet f.Kr. Augustus anla krigs- og handelshavnen Portus Classis, som var regnet som uinntagelig. Honorius gjorde 404 byen til hovedstad i det vestromerske rike. I 476 ble den Odovakers hovedstad, og fra 493 de ostrogotiske kongers residensby, fra 552 sete for den østromerske stattholder (eksark) og sentrum for den bysantinske kultur i Vesten. 751 erobret av langobardene, senere styrt av pavene, Polenta-slekten (1200–1400-tallet) og Venezia, fra 1509 under Kirkestaten. Byen gikk sterkt tilbake etter hvert som forslamming flyttet kystlinjen østover.