Rausand, tettsted i Nesset kommune, Møre og Romsdal, ved ved Fv. 666 på vestsiden av Tingvollfjorden. Tidligere var det gruvedrift på jernmalm ved Rausand, i dag er det et gjenvinningsanlegg for aluminium i tilknytning til de tidligere Rødsand Gruber.