Raudsjøen i Enebakk, innsjø i Østmarka i Enebakk kommune i Akershus, 232 moh. Oppdemmet i den nordvestre enden mot Børtervann. Demningen ble restaurert i 1995.