Rassemblement du Peuple Français, fransk politisk parti dannet av general de Gaulle 1947. Partiets program var først og fremst å styrke den utøvende makt. I 1947 fikk RPF ca. 35 % av stemmene ved kommunevalgene. 1952 ble partiet splittet, og 1953 erklærte de Gaulle at partiet ikke skulle delta i parlamentarisk virksomhet. Gruppen i nasjonalforsamlingen fortsatte sin virksomhet under navnet Union des républicains et d'action sociale (URAS). Også denne gruppen ble senere splittet. Etter at de Gaulle overtok presidentmakten 1958, samlet hans politiske tilhengere seg i organisasjonen Union pour la Nouvelle République (UNR).