Rassemblement National Populaire, fransk fascistisk parti stiftet 1941 under ledelse av politikeren og filosofen Marcel Déat. Partiet samarbeidet med Pierre Laval, stod i opposisjon til Philippe Pétain og ønsket en rendyrket nasjonalsosialisme i Frankrike.