Rasmus Christoffer Effersøe, færøysk dikter, agronom og politiker. Studerte landbruk i Danmark og Sverige, og gjorde en stor innsats for å modernisere færøysk jordbruk. Var sammen med bl.a. Jóannes Patursson initiativtager til Føringafelag som skulle ivareta og dyrke færøysk språk og kultur. Han var fra starten av redaktør (fra 1890–1901) for foreningens tidsskrift, Føringatiðindi, det første blad som helt var skrevet på færøysk. Under oppholdet i Sverige ble han påvirket av Runeberg, og etter hjemkomsten til Færøyene kom hans religiøse legning frem. Hans lyrikk er folkeeie på Færøyene, aller mest kjent er nok hans fedrelandssang Føroya landið (1893). Effersøe fikk også en avgjørende betydning for færøysk teater, både som dramatiker og skuespiller. Hans teaterstykker var de første som ble skrevet på færøysk, og ble nok til som en del av hans nasjonale program, men har ikke desto mindre sterke dramatiske kvaliteter.