Rashid, mannsnavn, av arab. 'som følger den rette vei'.