Raoul Ubac, belgisk maler; bosatt i Paris fra 1929, sluttet seg til surrealistene 1934, men utviklet fra 1942 et abstrakt maleri som gjerne er holdt i brutte farger, satt på lerretet med brede og uttrykksfullt stofflige strøk. Representert i Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst i Oslo.