Breide (Volmer) Rantzau var far til Henneke Rantzau (nevnt 1375–97) og Schack Rantzau (nevnt 1387–1445). Fra førstnevnte stammer to linjer, Rastorf og Ascheberg, som ble opphøyet i riksgrevelig stand henholdsvis 1727 og 1728; fra den sistnevnte stammer linjen Ahrensburg, som ble opphøyet i riksgrevelig stand 1728, og som arvet godset Breitenburg (Holsteins største), da den eldre riksgrevelige linje døde ut. Denne gren eier fremdeles godset.