Randulf, dansk-norsk slekt som stammer fra domprost i Roskilde, magister Enevold Nielsen Randulf (1597–1666). Slekten kom til Norge med hans sønn, biskop i Bergen Niels Randulff (1630–1711). En gren som stammer fra biskopens sønn i 2. ekteskap, sogneprest i Nærøy Johan Randulf (1681–1735), døde ut på mannssiden 1778; en mulig søster av sognepresten, Anna Maria Poggenberg Randulf, ble i sitt 2. ekteskap mor til sorenskriver Johan Randulf Koren (1762–1825; se Koren), og dennes datter Anna Maria Randulf Koren (1794–1827) ble i ekteskap med oberstløytnant Jørgen Grimseth Schjelderup (1789–1857) stammor til den yngre slekt Schjelderup (se Schjelderup – biskop Jens Schjelderups slekt).