Randulf, dansk-norsk slekt som stammer fra rådmann og borgermester i København Peder Randulf. Slekten kom til Norge med hans sønn, fogd i Gauldal Jens Pedersen Randulf (1620–82). Hans sønnesønns sønnesønn, prokurator og godseier i Namdalen Elling Randulf (1767–1832) hadde etterslekt, men disse grenene bruker ikke slektsnavnet Randulf.