Randsfjordmuseene, museumsinstitusjon i Oppland fylke, administrerer Lands Museum på Dokka i Nordre Land, og Hadeland Folkemuseum på Tingelstad i Gran kommune. Samlingene forvalter natur- og kulturhistorien på Hadeland og i Land. Lands Museum har bl.a. samlinger fra flere hundre års bondekultur; Hadeland Folkemuseum har en rekke bygninger fra 1700- og 1800-tallet og dessuten Tingelstad kirke (ca. 1200).