Randolph Churchill, sønn av Sir Winston C., britisk politiker og journalist; 1939–45 gift med Pamela Digby (1920–97) som senere ble gift med Averell Harriman. Churchill var konservativt medlem av Underhuset 1940–45, arbeidet under den annen verdenskrig i generalstabens etterretningsvesen. Skrev bl.a. The Rise and Fall of Sir Anthony Eden (1959) og selvbiografien Twenty-One Years (1965). Arbeidet på et biografisk verk om sin far; to bind fullført.