Randi Håland, norsk antropolog og arkeolog; professor i afrikansk arkeologi ved Universitetet i Bergen. Hun har gjort arkeologisk og etnografisk feltarbeid i en rekke land i Afrika, foruten i Norge og Nepal, og anvender arkeologisk metode innenfor et antropologisk, komparativt perspektiv. Blant en rekke publikasjoner over afrikansk kulturhistorie kan nevnes Migratory Herdsmen and Cultivating Women (1982) og Socio-Economic Differentiation in the Neolithic Sudan (1987). Sammen med Peter Shinnie har hun redigert Iron Working – Ancient and Traditional (1985), og sammen med Gunnar Håland har hun skrevet I begynnelsen – Fra de første mennesker til de første sivilisasjoner (bd. 1 i Aschehougs verdenshistorie, 1982).