Ramsafeltet, på østsiden av Andøya i Andøy kommune i Vesterålen i Nordland. Ramsåfeltet er Norges eneste forekomst av kull utenfor Svalbard, likeledes eneste området på Norges fastland med sedimentære bergarter fra jura og kritt i jordas mellomalder (mesozoikum). Feltet ligger mellom Ramsa og Skarstein, noe sør for kommunesenteret Andenes. Lagrekken, som omfatter blant annet kull og oljeskifer, er også rik på fossiler (planter, muslinger, fiskeøgler med mer).