Rameshwaram, øy på Indias sørspiss (i delstaten Tamil Nadu), en av hinduismens viktigste pilegrimssteder, viet til Ramaidet han fra dette punktet satte over til Sri Lanka for å befri hustruen Sita fra demonen Ravana.