Ralph Barker Gustafson, kanadisk forfatter; bodde i Storbritannia i 1930-årene, deretter for det meste i New York til 1960. Hans første diktsamlinger er romantiske i form og emnevalg. Senere kom krigen til å prege hans lyrikk. Fra 1960, med Rocky Mountain Poems og Rivers Among Rocks, tar hans beste dikt preg av hans mange reiser: Sift in an Hourglass (1966) og Ixion's Wheel (1969). Av de mange senere samlinger kan nevnes Soviet Poems (1979) og Gradations of Grandeur (1982). Noveller er samlet i The Brazen Tower (1974) og The Vivid Air (1980). Gustafson redigerte også flere antologier over kanadisk lyrikk.