Raipur, by i India, hovedstad i Chhattisgarh (fra 2000), ca. 270 km øst for Nagpur; 699 300 innb. (2001). Handelssentrum i et jordbruksdistrikt. Jernbaneknutepunkt. Universitet (Ravishankar). Flere forsøksstasjoner for jordbruksproduksjon.