Raimund Montecuccoli, greve, østerriksk offiser av italiensk herkomst. Utmerket seg i Trettiårskrigen; fordrev svenskene fra Jylland og Pommern (1655–60). Slo 1664 tyrkerne ved St. Gotthard (Szentgotthárd) i Ungarn; i 1670-årene ledet han keiserens hær mot franskmennene og beseiret marskalk Turenne. Regnes for en av 1600-tallets store feltherrer; Fredrik den store tok ofte hans strategi til forbilde. Skrev flere bøker om krigføring.