Ragnvald Karl Olav Høier, norsk fysiker, cand.real. i fysikk ved Universitetet i Oslo 1965, dr. philos. samme sted 1973, professor ved NTH (nå NTNU) 1983, hvor han var siden. I 1988 opprettet han sammen med to kolleger en egen fysikkavdeling ved SINTEF. Høier er kjent for en rekke arbeider innen material- og faststoff-fysikk med vekt på fagfeltene elektrondiffraksjon og materialstudier med elektronmikroskopiske metoder.