Ragnhild Holand, norsk badmintonspiller; søster av Randi Holand Gulbrandsen. I alt 19 senior-NM i single (7), double (10) og mixed double (2) i perioden 1957–69. Doublemesterskapene vant hun sm.m. sin søster, og i en periode på 17 år vant søstrene Holand alle single-NM (1953–69). Klubb: Sandefjord Badmintonklubb.