Ragnhild Hiorthøy, norsk skuespiller. Ansatt ved forskjellige teatre 1960–83, fra 1983 ved Den Nationale Scene. Her har hun gjort seg bemerket i prosjektorienterte oppsetninger som Cecilie Løveid og Lisbeth Hiides Titanic og Løveids Balansedame. I senere år har hun spilt Nille i Holbergs Erasmus Montanus, Mora i Jon Fosses Namnet og hatt fremtredende roller i Fosses Jenta i sofaen og Marina Carrs Ved Kattemyra.