Ragnhild, kvinnenavn, norrønt Ragn(h)ildr. Sammensatt av rǫgn (intetkjønn plur.; i genitiv ragna), 'guder, høyere makter', og hildr, 'kamp, strid'; i kvinnenavn trolig 'stridskvinne, valkyrje'. Navnedag 17. mai.