Ragnar Lodbrok, nordisk sagnkonge. Sagndiktningen om ham og hans sønner må ha begynt alt på 800-tallet. Den blomstret frodig i England, Danmark og Island i middelalderen. Mest kjent er Ragnars saga lóðbrókar, en islandsk fornaldarsaga, som også Saxo har kjent og brukt. Den er overlevert i en senere form fra slutten av 1200-tallet. Ragnar iført sin loðbrók drepte lindormen og vant Tora Borgarhjort; han ble senere gift med Aslaug (også kalt Kråka), herjet i England, ble fanget av kong Ella og døde i ormegården; hans sønner hevnet ham, lot riste blodørn på kong Ellas rygg og vant hele England. Et orknøysk dikt, Krákumál, fra 1100-tallet er lagt i munnen på den døende Ragnar. Sagaen og diktet er oversatt av S. Eskeland (2. oppl. 1944).