RC-flygning, R/C-flygning, er fjernstyrt modellfly med radiofrekvenser omkring 27MHz, 35MHz og 40MHz. Fremdrift av modellflyet kan komme fra elektrisitet, metanol, bensin eller nafta. Se også Modellflygning.