Nasjonalforsamlingen vedtok i 1993 å oppheve det statlige kringkastingsmonopolet, og det er nå rundt 60 private TV-stasjoner og mer enn 1000 private radiostasjoner. Men det er fremdeles det statlige Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT, gr.lagt 1964) som er dominerende. Det driver fire riksdekkende og 50 lokale radiokanaler. Som en del av reformene i forbindelse med EU-medlemskapssøknaden, har en av statskanalene siden 2004 hatt en del sendinger på kurdisk, noe som lenge var forbudt. Meteorologisk institutt har egne radiosendinger (værmelding og musikk). – Fjernsynssendinger startet i 1968, og TRT har nå fire riksdekkende TV-kanaler. Med TRT er det 24 riksdekkende TV-stasjoner, tre digitale kanaler, blant disse er tyrkisk CNN og tyrkisk Sky og 33 lokale TV-stasjoner (2005), i tillegg tar mange inn kurdiske sendinger fra utlandet via satellitt. De amerikanske styrkene i landet har sin egen radio- og fjernsynsstasjon.