Raben-Levetzau, dansk adelsslekt, opprinnelig mecklenburgsk adel, kjent siden 1200-tallet. Slekten kom til Danmark med geheimeråd Johan Otto Raben (1646–1719). Han var gift med Emerentia von Levetzau, som av sine eiendommer (bl.a. Ålholm på Lolland) 1734 opprettet grevskapet Christiansholm. Slekten, som fikk grevetittelen fornyet 1881, eide Ålholm til 1996, da dette som det siste av fire store godser ble solgt.