Rabbersvik, tettbebyggelse i Kristiansand kommune, Vest-Agder, på halvøya mellom innseilingen til Kristiansand og Kvåsefjorden, i det tidligere Randesund. Sørøst for Rabbersvik går sjøkabelen for elektrisk kraft til/fra Danmark ut (Kvarenes).