Raúl Brandão, portugisisk forfatter. Han var primært romanforfatter, og skrev innen en realistisk-naturalistisk tradisjon, men han skrev også noveller og drama. Brandãos romaner er dystre og pessimistiske og opptatt av fattigfolks livsvilkår. Av størst betydning er trilogien A Farsa (1903), Os pobres (1906) og Húmus (1917).