RTL, kringkastingsselskap basert i Luxembourg, Europas største TV-, radio- og produksjonsselskap, en av de første satellittkanalene i Europa. RTL driver 26 fjernsynskanaler og 24 radiostasjoner i Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland, Storbritannia, Luxembourg, Spania, Ungarn, Portugal og Kroatia, samt produksjonsselskaper i USA Det er en av verdens største leverandører av TV-innhold i form av gameshow og såpeoperaer. Det domineres eiermessig av Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT) som igjen har utviklet seg fra det nasjonale radio- og fjernsynsselskapet i Luxembourg som i sin tid etablerte Radio Luxembourg. I 1997 fusjonerte det med det Hamburg-baserte UFA Film- und Fernseh-GmbH og dannet CLT-UFA. I 2000 fusjonerte det med Pearson TV og fremstod som RTL Group, og etablerte seg på det amerikanske TV-markedet. Per 2006 eier Bertelsmann noe over 90 % av aksjene i selskapet.