RNA-spleising, betegnelse på den prosessen som fjerner introner og kobler sammen eksoner i de primære RNA-transkriptene som RNA-polymerase har avlest fra genene (se nukleinsyrer). Cellens spleisemaskineri består av såkalte spleisosomer, komplekser mellom proteiner, og små RNA-molekyler, hvor RNA-komponentene styrer prosessen og også har katalytisk aktivitet.