R. K. Narayan, indisk engelskspråklig forfatter. Narayans morsmål var tamil, og han vokste opp og fikk sin utdannelse i et typisk sørindisk miljø, men gjennom umettelig lesning ervervet han seg tidlig et forbløffende herredømme over engelsk. Allerede i debutboken Swami and Friends (1935) er handlingen lagt til den oppdiktede sørindiske småbyen Malgudi, som vi møter igjen i flere av hans senere bøker, f.eks. The Bachelor of Arts (1937), The English Teacher (1945), The Guide (1945), som ble hans gjennombrudd i Vesten, The Man-Eater of Malgudi (1961), The Vendor of Sweets (1967), The Painter of Signs (1977) og A Grandmother's Tale (1993). Narayan, som vel er den mest ekte indiske blant Indias engelskspråklige forfattere, skildrer med ironi og overbærenhet det indiske småbysamfunnet og de mange absurde og komiske konsekvenser av Indias møte med Vestens kultur. Hans stil er blitt karakterisert som «serious comedy». Sitt eget liv har han skildret i My Days (1974).