R.S. Peters

Faktaboks

R.S. Peters
Født
1919
Død
2011

Artikkelstart

Richard Stanley Peters var en britisk filosof som fornyet interessen for pedagogikk i det filosofiske fagmiljøet og interessen for filosofi i det pedagogiske fagmiljøet. Han undersøkte psykologiske og etiske temaer som lærelyst, følelser og personlighetens rolle, og hans forfatterskap fikk betydelig innflytelse både i Storbritannia og internasjonalt.

Karriere og livsløp

Peters ble født i India, men vokste opp hos sin bestemor i Somerset i Sørøst-England. Han studerte filosofi ved Birkbeck College i London og tok sin doktorgrad i 1949. Peters var professor i pedagogisk filosofi ved Institutt for utdanning, Universitetet i London i perioden 1962 til 1983. Han var fra 1971 instituttets leder og bidro til at også instituttet vokste og fikk innflytelse i og utenfor fagmiljøet. Peters tok i 1966 initiativet til å opprette en britisk forening for filosofer som arbeidet med pedagogiske spørsmål. Han var i mange år redaktør for et tidsskrift som fra 1978 ble hetende Journal of Philosophy of Eduction. Peters engasjerte seg også i lærerutdannelse og hadde faglig innflytelse på en ny treårig Bachelorgrad i pedagogikk.

Faglig profil

Peters var allerede før han ble professor i pedagogisk filosofi en anerkjent forsker innenfor generell filosofi. Hans undervisning helt fra tiltredelsesforelesningen i 1963 vakte interesse blant både kolleger og studenter, og hans innsats bidro sterkt til å etablere pedagogisk filosofi som en selvstendig forskningsdisiplin. Peters' filosofiske orientering var i 1950tallets engelske språkfilosofi, og han så som en av sine hovedoppgaver å klargjøre språklige begreper . Filosofer skulle ifølge Peters også vurdere og drøfte funnene i analysen av språket (Wikipedia, 2017).

Forskning og formidling

Peters fremhevet i sitt forfatterskap "dannelse" som det mest sentrale pedagogiske begrepet. I begrunnelsen for å peke på dannelse viste Peters til noe som han hevdet var verdier i seg selv, og at disse verdiene var det som konstituerte "dannelse". Dannelsesbegrepet var imidlertid avhengig av noen betingelser og forutsetninger som måtte være til stede før det var mulig å snakke om virkelig dannelse. Her stilte Peters krav om kunnskap, innsikt og forståelse, men også en moralsk kompetanse.

Paul Opdal har vist hvordan Peters' kunnskapsbegrep forandret seg gjennom hans forfatterskap. I en tidlig fase hevdet Peters at akademisk kunnskap var den virkelige kunnskapen, og at dannelse ikke kunne opptre uten at den bygde på akademisk kunnskap. Dette synspunktet reviderte Peters senere og mente da at kunnskap om menneskelige omgangsformer var tilstrekkelig for å snakke om dannelse (Opdal, 2000, s. 134).

Peters' begrep om dannelse plasserte begrepet som noe overordnet som kunne påvirke menneskelig tenking og omgangsformer. Dannelse skulle være skolens fremste oppgave. Det dannede menneske måtte ha en atferd og oppførsel der visse prinsipper speilte seg. Peters interesserte seg også for de prosessene som kunne føre frem til dannelse. Når det gjaldt å tilegne seg gode ferdigheter, mente han at instruksjon og øvelser burde få en større plass i samtidig pedagogikk.

Peters la til grunn at den kognitive kontrollen til mennesket var avgjørende for å oppnå og leve i dannelse. Alle følelser var i bunn og grunn også uttrykk for en kognitiv vurdering, og følelser ble alltid fortolket og vurdert. Det var fortolkningen som førte til handlinger, og følelser kunne forandre seg i tråd med utviklingen av dannelsesprosjektet.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Opdal, P. M. (2000). Danning som initiering. R. S. Peters' pedagogiske filosofi. Oplandske Bokforlag: Oslo

Opdal, P. M. (2004). "Richard Stanley Peters – en pedagogisk-filosofisk reformator. Ss. 572-586 i Steinsholt, K. & Løvlie, L. (red) (2004) Pedagogikkens mange ansikter. Oslo:Universitetsforlaget

R. S. Peters: Education as initiation, 1964, in: R. D. Archambault (Ed.): Philosophical analysis and education. Routledge & Kegan Paul, London 1965, pp. 87–111.

R. S. Peters: Ethics and education. 5th edn, George Allen & Unwin Ltd, London 1968.

R. S. Peters: The philosophy of education. 1966, in: J. W. Tibble (Ed.): The study of education. Routledge & Kegan Paul, London 1966, pp. 59–89.

Peters, R.S. (1953). Brett's History of Psychology. Allen & Unwin: London

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg