Røyken videregående skole ligger i Røyken i Buskerud. Den ble formelt opprettet i 1978 og var den første kombinerte videregående skolen i fylket. Den er en stor skole med vel 800 elever fordelt på bygg- og anleggsfag, elektrofag, helse- og oppvekstfag, mediefag, design og håndverk, IKT-servicefag, samt studiespesialisering og studiespesialisering med formgivingsfag. Skolen har rundt 125 ansatte.