Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Røyken, kommune i Buskerud fylke, på den nordlige delen av Hurumlandet, halvøya mellom Oslofjorden og Drammensfjorden. Røyken grenser til Asker i nordøst, Hurum i sør og Lier i nordvest.

Røyken ble opprettet som kommune i 1837 da det lokale selvstyret ble innført, og har siden har bare hatt en grensejustering, i 1996 da et område med 70 innbyggere ble overført til Asker kommune, Akershus. Asker, Røyken og Hurum kommuner har inngått intensjonsavtale om å slå seg sammen til Asker kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Det vesentlige av berggrunnen i Røyken er Oslofeltets dyperuptiver (granitt, syenitt), dannet i urotiden i perm. Ved Oslofjorden er det et belte med grunnfjell fra Nærsnes til Åros. Grunnfjellet er dekket av kambrosiluriske skifere og kalkstein i nordøst, i området fra Midtbygda til Slemmestad.

Landskapet veksler mellom åpne, dyrkede partier og skogkledde koller og åser. De høyeste partiene finner vi i områdene med permiske dyperuptiver; høyest når Villingstadåsen (357 moh.) øst for Hyggen i sørvest. I Kjekstadmarka i nord er høyeste punkt 356 moh. ved Verkensmåsan, nær grensen til Asker. De lavere partier i kommunen (under ca. 200 moh.) er dekket av marin leire .

Størstedelen av befolkningen i kommunen bor i tettsteder, 2016 i alt 88 prosent mot 81 prosent i fylket som helhet. Tettstedsbebyggelsen er dels deler av Oslo og Drammen tettsteder (henholdsvis Slemmestadområdet og Spikkestad-Dagslet), dels selvstendige tettsteder (innbyggertall 2016): Røyken tettsted, inkludert Midtbygda (3560), Nærsnes, inkludert Båtstø (1275), Hyggen ved Drammensfjorden (784), Åros (2018) og Røykens del av tettstedet Sætre som for størstedelen ligger i Hurum.

For øvrig er det jevn bosetting i de lavereliggende strøk langs hovedveiene, likeledes ved Drammensfjorden og Oslofjorden. Det er svært liten bosetting lengst nordvest i Røykens del av Kjekstadmarka, og i de store skogtraktene sørvest i kommunen.

Røyken har med sin industri og nærheten til Drammen og Oslo hatt kontinuerlig vekst i folketallet helt siden den ble opprettet i 1837, og i 2017 var for eksempel folketallet i kommunen 3,7 ganger større enn ved slutten av krigen. I tiårsperioden 2007-17 hadde kommunen en vekst i folketallet på gjennomsnittlig 2,1 prosent årlig mot 1,2 prosent i fylket som helhet.

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting har næringsgruppen varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet størst andel av kommunens arbeidsplasser med 18 prosent (2015). Røyken har tradisjonelt vært en industrikommune, men industriens betydning har gått betydelig tilbake, ikke minst ved nedleggelsen av Norcem på Slemmestad i 1995. I 2015 var bare noe over fire prosent av arbeidsplassene i kommunen i industri, 16 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Primærnæringene syselsatte dette året bare snaut en prosent.

De viktigste industribransjene er verkstedindustri med 40 prosent av industriens arbeidsplasser (2014), særlig metallvareindustri og data- og elektrisk utstyrsindustri. Ellers merkes næringsmiddelindustri og gummi-, plast- og mineralsk industri med henholdsvis 26 og 10 prosent av industriens arbeidsplasser. Største industribedrift er Elopak AS, med hovedkvarter og teknologiavdeling på Spikkestad.

Jordbruket er variert med hovedvekt på korndyrking, hagebruk og noe husdyrhold. Av jordbruksarealet er 77 prosent åker og hage, 69 prosent nyttes til korndyrking (2016). Hagebruket er innrettet mot grønnsaks- og bærproduksjon. Av husdyrproduksjon merkes storfe- og svineholdet.

Av de yrkesaktive har 73 prosent arbeid utenfor kommunen (2015) hvorav 30 prosent i Asker og Bærum, 19 prosent i Oslo, 16 prosent i Drammensområdet, hvorav ni prosent i Drammen alene.

Fra Røyken går Fv. 165 og 167 nordover til Asker. Rv. 23 går vestover til E 18 i Drammen og sørover til Hurum med forbindelse til E 6 i Frogn i Akershus (Oslofjordforbindelsen).

Røyken har lokaltogforbindelse på strekningen Spikkestad-Oslo-Lillestrøm; faste stopp også i Røyken, Heggedal, Gullhella og Bondivann.

I Midtbygda ligger videregående skole. Ved Røyken sentrum ligger Luftfartsverkets Skolesenter med flygelederutdanning samt Oslo kontrollstasjon med overvåking av den sivile luftfarten i Sør-Norge. Ved Slemmestad ligger det store renseanlegget for Asker, Bærum og størstedelen av Oslo (Vestfjorden Avløpsselskap).

Røyken hører til Sør-Øst politidistrikt, Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett. Kommunen svarer til de tre soknene Røyken, Slemmestad/Nærsnes og Åros i Lier prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Røyken er med i regionrådet Region Vestviken sammen med Hurum og Lier.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Røyken til Buskerud fogderi i Buskerud amt.

Røyken har mange hytter og feriehus langs kysten, både ved Drammensfjorden og Oslofjorden, og en livlig ferietrafikk om sommeren.

Røyken kirke er en steinkirke i romansk stil, antakelig bygd 1229. Påbygd 1939–40. Til inventaret hører blant annet prekestol og altertavle fra 1600-tallet samt en døpefont i kleberstein/sandstein fra 1200-tallet.

Våpenet (godkjent 1967) har en femtunget gull flamme mot en blå bakgrunn; motivet er hentet fra et sagn om at det etter svartedauden stod røyk fra en eneste pipe i bygda.

Navnet kommer av norrønt (h)raukr, ‘dunge, haug’, og vin, ‘naturlig eng’.

  • Killingstad, A.: Røyken bygd før og nu, 1928, Finn boken
  • Martinsen, Terje: Røyken: bygda og menneskene, 2004–2005, 2 b., Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.