Tettsted i Odda kommune, Hordaland, ved E 134 og nordenden av Røldalsvatnet. I tettstedet ligger Røldal stavkirke og Røldal Bygdemuseum. Stedet har adskillig turisttrafikk.