Røkholt, grend nord for Sundet på østsida av Vorma i Eidsvoll kommune som kan føres tilbake til gammelnorsk tid. Røkholt var en fullgard i 1577 og i gammelnorsk tid.