Rødenessjøen, vann i Haldenvassdraget, Marker kommune, Østfold; 15,1 km2, 118 moh. Fra nord tilløp fra Skulerudsjøen, i sør avløp av Ørjeelva til Øymarksjøen forbi Ørje sluse.