Rökstenen, i Östergötland, Sverige, nær Vättern, bærer Nordens lengste runeinnskrift, ca. 750 runer. Innskriften stammer sannsynligvis fra 800-tallet. I Tolkning af runeindskriften på Rökstenen (i Antikvarisk tidskrift för Sverige 5, 1878) lyktes det Sophus Bugge å løse mange av innskriftens gåter. I 1893 kom Bugges annen behandling, og 1910 utgav Magnus Olsen Der Runenstein von Rök. En rekke andre språkgranskere har opp til nyeste tid arbeidet med innskriften. Innholdet er til dels av sagnhistorisk art og vanskelig å forstå fordi de sagn det hentydes til, nå er glemt.