Rôles d'Oléron, en samling avgjørelser i sjørettssaker, antagelig fra 1200-tallet, som har sitt navn fra øya Oléron på den franske vestkyst. Samlingen har hatt stor innflytelse på senere europeisk sjørett. Den vant innpass i England (Black Book of Admiralty), i Nederland (Waterrecht van Damme) og i det hanseatiske og nordiske rettsområde (Visby sjørett).