Río Tinto, 'den fargede floden', viktig gruvefelt og elv i Andalucía, Spania. Elven munner ut ved byen Huelva. Ca. 60 km ovenfor munningen ligger en av verdens største forekomster av kobberholdig svovelkis (pyritt). Allerede fønikerne og romerne utvant kobber her. Fra denne driften finnes ennå store slagghauger. Rio Tinto-gruven ligger i et belte med vulkanske bergarter som er 40 km bredt og strekker seg 230 km vestover fra Sevilla inn i Portugal. Bergartene og malmene er dannet i karbon–devon. Det er gruvedrift på en rekke store forekomster i dette belte. Blant de viktigste er Río Tinto, Planes-San Antonio, Tharsis, La Zarza og San Dionisio.