Río Gallego, elv i Spania, bielv til Ebro, springer ut i den sentrale del av Pyreneene og munner ut i Ebro ved byen Zaragoza, 149 km lang. Mange damanlegg og anlegg for kunstig vanning.