Quintus Sertorius, romersk statsmann. Tjente under Marius 102 og ble 91 kvestor, sluttet seg til Marius og drog etter Sullas maktovertagelse over til Spania, hvor han fra 80 f.Kr. organiserte de iberiske stammer til en stat og vant stor popularitet blant dem. Mange Marius-tilhengere sluttet seg til ham, og han drev i mange år en effektiv geriljakrig mot romerske hærer, ledet av bl.a. Q. Metellus og Pompeius. Myrdet av sin nestkommanderende Perperna.