Quintus Fabius Pictor, romersk historieskriver, tilhørte en annen gren av slekten enn de ovenstående. Den første romerske historieskriver. Hans verk på gresk er gått tapt, men var en viktig kilde for Polyb og Livius.