Queen Elizabeth, sjøsatt 1938; 83 673 brt, lengde 314 m, bredde 36 m, maskinkraft 115 MW, 2300 passasjerer, besetning 1200, i sin tid verdens største passasjerskip. Den andre verdenskrig brøt ut før skipet var ferdig utstyrt, og det innledet derfor sin fartstid som troppetransportskip med opptil 16 000 soldater om bord. Jomfrutur som passasjerskip oktober 1946, tatt ut av atlanterhavsfart 1968 og solgt til USA for å ombygges til flytende konferansesenter og hotell. Senere solgt til Hong Kong for ombygging til flytende universitet; totalskadd ved brann 1972.